Kwalitatieve zorgverlening en comfortabele kamers gekoppeld aan een ontspannen huiselijke sfeer

WOONZORGCENTRUM

 ”ter linde”

Vlaanderenstraat 4

1800 Vilvoorde

 

Een instelling van het O.C.M.W. Vilvoorde

erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Weinigen verlaten graag hun vertrouwde omgeving.
Toch willen wij onze uiterste best doen U een nieuwe THUIS te bezorgen.

 

OPDRACHTVERKLARING

 • Als woon-en zorgcentrum van het O.C.M.W. Vilvoorde wensen wij bij voorrang thuisvervangende verblijfsmogelijkheden aan te bieden aan de Vilvoordse senioren. Ook Oud-Vilvoordenaars die naar hun stad willen weerkeren krijgen voorrang. Iedere gepensioneerde van de stad komt in aanmerking ongeacht afkomst, overtuiging en/of financiële draagkracht. Als O.C.M.W.-instelling verbinden wij ons ertoe een betaalbare zorg voor (hoog)bejaarde al dan niet zorgbehoevende mensen te leveren. De toezichthoudende overheid hiervan te overtuigen behoort ook tot onze opdracht.
 • Ons huis is erkend als rust- en verzorgingstehuis. Zowel valide senioren als zij die verzorging en begeleiding nodig hebben zijn bij ons welkom. Een voor hen zo aangenaam mogelijk woon- en leefklimaat creëren is onze blijvende opdracht. Wij trachten in te spelen op de noden die bij de groeiende groep hoogbejaarden opduiken. Palliatieve zorgen worden verstrekt binnen de reële mogelijkheden.
 • Wij willen onze toekomstige bewoners zo goed mogelijk voorbereiden op hun verblijf in ter linde. Wij verwachten hierbij ook een actieve bijdrage van de familieleden, verwanten en vrijwilligers die steeds welkom zijn in onze leefgemeenschap. Hun ondersteunende rol, opbouwende kritiek en voorstellen zijn onmisbaar in de uitbouw van een betere thuis.
 • Met respect voor ieders eigenheid proberen wij al het mogelijke te doen voor het totale welzijn van onze bewoners. Zij hebben het recht op een benadering als volwassen persoon. Wij geloven dat het stimuleren tot de grootst mogelijke zelfstandigheid en activiteit gunstig is voor hun algemeen welbevinden.
 • Om het samenleven onderling te regelen en te bevorderen bieden wij een doorzichtige organisatie aan voor voeding, rust, verzorging en ontspanning. Tevens zorgen wij voor duidelijke en correcte financiële regelingen.
 • Tot slot verbinden wij ons ertoe, hierin gesteund door ons bestuur, onze deskundigheid op menselijk en professioneel vlak verder uit te bouwen ter bevordering van de kwalitatieve opvang, begeleiding en verzorging van onze bewoners.

 

VISIE OP KWALITEIT VAN ZORG

d.w.z. concrete werkwijzen, methoden en technieken om aan de kwaliteit van dienstverleningsprocessen en ondersteunende processen te werken. Integrale kwaliteitszorg verlenen in ″ter linde″ betekent :

 

 1. Dat wij ervan uitgaan dat elke mens een uniek wezen is, een unieke persoonlijkheid met een eigen verleden, heden en toekomst.
  Door het verlenen van zorg-op-maat respecteren wij de persoonlijkheid van elke bewoner.
 2. Dat wij een aangenaam woon- en leefklimaat willen creëren. Dit betekent dat wij proberen al het mogelijke te doen voor het totale welbevinden van de bewoners. Niet alleen willen wij aandacht schenken aan hun specifieke noden en behoeften, wij wensen er ook daadwerkelijk aan tegemoet te komen. Van dit huis willen wij hun thuis maken.
 3. Dat wij respect hebben voor : de privacy van de bewoner, de autonomie van de bewoner, de vrijheid van de bewoner, de zelfredzaamheid van de bewoner en de inspraak van de bewoner.
 4. Dat wij, in teamverband, zorg verlenen op een deskundige, multidisciplinaire en warm-menselijke manier. In onze zorg streven wij continuïteit na.
 5. Dat wij een belevingsgerichte zorgverlening nastreven waarbij het werken met vertrouwenspersonen centraal staat. Sociale contacten worden sterk gestimuleerd.
 6. Dat wij een zo ruim mogelijk aanbod aan ontspanningsactiviteiten bieden, voor elk wat wils.
 7. Dat wij liefdevolle zorgen geven, ook als het levenseinde nadert. Wij willen de bewoners in hun vertrouwde omgeving op een rustige manier laten afscheid nemen van het leven.
 8. Dat wij onze dienstverlening baseren op een animatieve grondhouding en een aantal basisattituden zoals vriendelijkheid, behulpzaamheid, geduld, inlevingsvermogen, motivatie, inzet, enz…
  Wij wensen familie en vrijwilligers actief te betrekken bij het dagelijks leven van de bewoners. Onze bewoners hebben recht op een totaal-benadering als volwassen persoon !
 9. Dat wij veel aandacht schenken aan de persoonlijke kwaliteitszorg van iedere medewerker. Om goed zorg te kunnen verlenen en blijven verlenen moet men immers ook zorg dragen voor zichzelf !

VISIE OP KWALITEITSZORG

Integrale kwaliteitszorg zit verweven in onze opdrachtverklaring en verdient onze blijvende aandacht.

Kwaliteitszorg betekent in ons huis zowel kwaliteit van leven voor de bewoners als kwaliteit van werken voor de medewerkers.

                                                                                   

Iedere medewerker is een onontbeerlijke schakel in het werken aan kwaliteit. Bijgevolg is een multidisciplinaire samenwerking een vanzelfsprekendheid.

Gepaste vorming en opleiding, coaching en ondersteuning wordt aan alle medewerkers aangeboden.

 

Informatie geven en krijgen ; het geïnformeerd zijn ; zien wij als een belangrijke basis om aan kwaliteit van zorg te werken. Goede informatiekanalen worden uitgewerkt.

 

Alle medewerkers worden betrokken bij het opstellen van procedures en werkvoorschriften op hun werkterrein. Ieder is op zijn beurt verantwoordelijk voor het naleven en opvolgen hiervan.

De procedures en werkvoorschriften worden gebundeld in een kwaliteitssysteem en worden jaarlijks geactualiseerd.

 

De nodige middelen zullen ter beschikking gesteld worden om aan kwaliteitsverbetering te werken.

De kwaliteit van onze zorg zal op regelmatige tijdstippen gemeten en geëvalueerd worden op basis van tevredenheidsenquêtes bij bewoners (en hun familie) en medewerkers.

KWALITATIEVE ZORGVERLENING

betekent dat wij niet alleen waken over uw gezondheid maar ook oog hebben voor uw totaal welzijn, kortom uw levenskwaliteit.

 • Bij de verantwoordelijke verpleegkundige kan men steeds terecht met vragen omtrent verzorging.
 • Wij wensen rekening te houden met de persoonlijke wensen en behoeften van elke bewoner. Hiervoor beschikken wij over een gekwalifieerd team van verpleegkundigen en verzorgenden, die alle bewoners, respectvol dag in dag uit, bijstaan en verzorgen. Per bewoner wordt een verzorgingsschema opgemaakt.
 • Ook onze andere personeelsleden : kinesisten, ergotherapeuten, pedicure, maatschappelijke assistenten, animatie-, cafetaria-, onderhouds-, technisch- en administratief personeel willen zich, IN ONDERLINGE SAMENWERKING, inzetten om elke bewoner WOONWARMTE TE SCHENKEN. Zij vormen een onmisbare schakel in het dienstverleningsproces.

In ter linde beschikken we over

 • 80 ROB-bedden
 • en 101 RVT-bedden waarvan 41 bedden in ter linde I en 60 bedden in ter linde II.

Comfortabele kamers :

 

 • De één- en tweepersoonskamers zijn uitgerust met bed(den), ruime kleerkast, tafel, stoel en voetbankje. Alle kamers hebben radiodistributie, T.V.-kabel en telefoonaansluiting.
 • Breng gerust uw eigen T.V.-toestel (flatscreen -diagonaal max. 55cm) en kleine koelkast (tafelmodel) mee.
 • Met prenten, foto’s en schilderijen en een klein meubeltje of een eigen zetel geeft u een persoonlijk tintje aan uw eigen kamer. de klusjesmannen van het O.C.M.W. hangen alles op hun plaats
 • Alle kamers zijn uitgerust met een NOODOPROEPSYSTEEM (de rode knoppen) zodat uw oproepen dag en nacht kunnen worden beantwoord door verpleegkundige(n) en/of bejaardenhelpster(s).

Service en comfort worden gekoppeld aan een ontspannen huiselijke sfeer.

24u op 24u is er verpleegkundig personeel aanwezig.

BETAALBARE ZORG

 

ROB :

 • Eénpersoonskamer : € 45,16
 • Tweepersoonskamer : € 45,16 voor echtparen € 36,65 per persoon
 • Eénpersoonskamer zonder toilet Tl II : € 44,17

 

RVT :

 • Eénpersoonskamer : € 45,16
 • Eénpersoonskamer zonder toilet Tl II : € 44,17
 • Tweepersoonskamer : € 45,16
 • Driepersoonskamer : € 43,68

 

In deze prijs zijn INBEGREPEN :

 • Huisvesting, verwarming en verlichting, maaltijden + koffie en yoghurt of botermelk per dag.
 • Bedlinnen (+ verversen en wassen)
 • Onderhoud kamers
 • Hygiënische en gezondheidszorgen
 • Incontinentiemateriaal
 • Kiné, logo en ergo in RVT

 

NIET INBEGREPEN :

 • Geneesmiddelen (korting voorzien) en dokterskosten (remgeld)
 • Was persoonlijk linnen
 • Kapster
 • Pedicure (€ 11 per beurt)
 • Telefoon
 • Kiné en logo in ROB

 

Elke maand krijgt u een klare afrekening waarop alle onkosten met bewijsstukken worden vermeld.

 

HOE INSCHRIJVEN

 • Op afspraak bij de maatschappelijk assistente :
  • Voor ROB en RVT bij Kathleen Maesschalck - tel.02/257.98.68
  • Voor RVT bij Heidi Marcq - tel.02/257.98.94
 • Op woensdagvoormiddag van 9u00 tot 12u00
 • Inschrijving op de wachtlijst. Vilvoordenaars en oud-Vilvoordenaars hebben voorrang op kandidaten van buiten de stad.

 

BEZOEK

 • ROB-bewoners mogen bezoek ontvangen van 10u00 tot 20u00. In het RVT ontvangt men vanwege de verzorgingsmomenten liefst bezoek van 14u00 tot 16u00 en van 18u00 tot 19u30.Buiten deze uren bent u uiteraard eveneens welkom. We vragen je enkel om respect te hebben voor de rust van andere bewoners.
 • Uiteraard mag men ook op bezoek gaan bij familie of vrienden. Indien men een maaltijd niet neemt, dient men de verpleging of het onthaal te verwittigen.
 • Een wandeling in de stad is ook mogelijk.

 

ROB-bewoners zijn dus vrij te gaan en te staan waar zijn wensen.

 

RESPECT VOOR IEDERS FILOSOFISCHE OF GODSDIENSTIGE OVERTUIGING

 • Wenst u bijstand van een moreel consulente → neem contact met het Centrum Morele Dienstverlening, Vlaanderenstraat 69 te 1800 Vilvoorde, tel. 02/253.78.54
 • Bezoek van een katholiek priester gewenst, vraag gerust uw parochiepriester op te bellen.Eucharistieviering : elke vrijdag om 14u00 in de cafetaria van ter linde I
 • Bijstand van vertegenwoordigers van andere godsdienstige of filosofische overtuigingen kunnen aangevraagd worden op het onthaal.

 

ONTSPANNING

 • Een gevarieerd animatieprogramma wordt aan onze bewoners aangeboden zoals o.a. spel- en muzieknamiddagen, kwissen, uitstappen en wandelingen, optredens, gezelschaps- en volksspelen, turnen, film- en toneelbezoek, handwerk (5x per week), uitstappen met een bus, enz…
 • 10 keer per jaar verschijnt ons contactblad « ‘t Kurieuzeneuzeke » waarin alle activiteiten worden aangekondigd en besproken.
 • Tweewekelijks komt ons rijdend winkeltje rond.
 • Lezers kunnen terecht in de bibliotheek verzorgd door de vrijwilligers van het Rode Kruis.
 • U kan dagelijks terecht in de cafetaria van ter linde I″ :
  maandag van 14u00 tot 16u00
  dinsdag en donderdag van 14u00 tot 16u00
  woensdag van 13u30 tot 16u00
  vrijdag van 15u00 tot 16u00
  zaterdag en zondag van 14u00 tot 16u00.
  In het cafetaria van
  ter linde II kan u op woensdag, zaterdag en zondag terecht van 14u00 tot 16u00.
 • Ons animatieteam waardeert uw deelname aan activiteiten. Deelnemen mag maar moet niet.
 • Van onze stadstuin met vijver kunnen we vooral geniet op zomerse dagen.
 • Een aangepast programma wordt samengesteld voor onze demente en minder-valide bewoners met o.a. relaxatie- en aromatherapie, voetbaden, snoezelen, enz…

FEESTJES

Wenst u met uw familie een feestje te organiseren, dan kan u gratis, na aanvraag, gebruik maken van het polyvalent zaaltje op de gelijkvloerse verdieping van ter linde II.

 

MAALTIJDEN

Worden geserveerd in het cafetaria van ter linde I en in de dagzalen van de RVT-afdelingen.

 

Ontbijt  / op kamer 
Middagmaal / 12u00 
Avondmaal / op kamer

 • Ingeval van ziekte bediening op de kamer
 • Wil u gezellig tafelen met familie en/of vrienden dan kan dit in ons cafetaria op de gelijkvloerse verdieping van ″ter linde I″ om 12u00. Uw tafelgasten betalen € 6,50 per maaltijd met 1 drank naar keuze inbegrepen.

 

Een aangenaam woon- en leefklimaat creëren is onze blijvende opdracht.

 

INDIVIDUELE VRIJHEID EN INSPRAAK STAAN CENTRAAL

HOE ?

Via bewoners- en familieraad, menubespreking, klachten en suggesties enz…

 • Alle bewoners mogen deelnemen aan de vergaderingen van deze adviesorganen.
 • Regelmatig wordt een tevredenheidsonderzoek bij alle bewoners uitgevoerd.

 

Wij zijn er immers voor u !

 

PALLIATIEVE ZORGEN

Individuele aandacht voor de lijdende en stervende mens behoort tot onze opdracht.

 

Ook in hun laatste levensfase kunnen onze bewoners in hun vertrouwde kamer blijven wonen.

In ter linde streven wij naar een maximaal comfort voor terminale bewoners. Pijnbestrijding, warme menselijkheid, nabijheid van vertrouwde familieleden en eventueel filosofische bijstand staan hier centraal.

 

Fotogalerij

*** Je hebt minstens Flash 9 nodig om dit te kunnen bekijken ***
Controleer uw versie.

Socio-therapie
Rusthuizen
Personen